هنرمردان - یادواره رزمندگان و شهدای تبلیغات
 
بسم رب الشهداء و الصدیقین

به مدد الهی و و با استعانت از وجود نازنین امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف) همگان دست در دست هم ، برای بالابردن بیرق افتخار  آفرین سال های جهاد و شهادت در حوزه تبلیغات، همت گماشته ایم.
رزمندگان و شهیدان تبلیغات لشکر27 محمد رسول الله(ص) بی شک از گمنام ترین اصحاب سال های دفاع مقدس می باشند. از این رو با برنامه ریزی های علمی و عملی، در پی برگزاری چهارمین یادواره رزمندگان و شهیدان تبلیغات لشکر27 محمد رسول الله(ص)  می باشیم. از همه اصحاب عشق و تکلیف در حوزه جهاد و شهادت و حماسه و دفاع دست یاری طلب می کنیم.
بسم الله النور
 
 

هنرمردان - یادواره رزمندگان و شهدای تبلیغات  هنرمردان - یادواره رزمندگان و شهدای تبلیغات  هنرمردان - یادواره رزمندگان و شهدای تبلیغات  هنرمردان - یادواره رزمندگان و شهدای تبلیغات  هنرمردان - یادواره رزمندگان و شهدای تبلیغات 
 جلوه جمال  سامانه هیات  عهدنامه دورکعت عشق   یادواره شهدا

 

تبلیغات ، شهادت هنرمردان خداست، هنرمردان خدا، هنرمردان، هنرمندان، یادواره هنر،  ل27,تبلیغات ل27، تبلیغات لشکر27، تبلیغات لشکر، شهدای هنرمند، شهدای تبلیغات، هنرمندان دفاع مقدس، هنرمندان شهید، هنرمندان,هنروحماسه، هنرمقاومت، هنرمطهر,هنرمقدس، هنروشهادت، هنرشهادت، مردان هنر، دفاع مقدس، رزمندگان، شهادت هنر، یادواره شهدا، یادواره شهدای تبلیغات،  #هنرمردان،  #مردان_هنر، #ل27، #تبلیغات_لشکر، #یادواره_هنر، # دفاع مقدس، #هنرمقاومت، #honarmardan #honarmarda.ir #l27#tablighat#yadvareh#shohada#fathian#iran#shahadathonarmardan, marda honar, honarmardan.ir